Trilblokken


Hoge kosten bij schade aan trilblokken en klemmen
Onderdelen en slijtdelen
Ombouwen van Power Packs
Compleet leveringsprogramma
Gebruikte Trilblokken

Wij kunnen u uitstekend adviseren op het gebied van de aanschaf, onderhoud, revisies en gebruik van hydraulische trilblokken.

 

Trilblokken worden in 95 procent van alle gevallen gebruikt voor het plaatsen of trekken van damwanden, buizen of H- en I-beams. De kleinere modellen worden ook wel gebruikt voor het plaatsen van houten palen.

 

Er zijn drie basismethodes voor het werken met trilblokken:

  • Vrijhangend aan een kraan; los power pack benodigd voor aandrijving van het trilblok
  • Aangebouwd aan een graafmachine; meestal aandrijving door de hydrauliek van de graafmachine zelf
  • Makelaargeleid; vaak aandrijving door de hydrauliek van de basismachine.

Zoals bekend behoort Nederland tot één van de landen waar de meeste trilblokken in gebruik zijn.

Dit betreft voor een groot deel resonantievrije of variabel moment trilblokken, die door hun verstelbare excenters zowel  bij het opstarten als stoppen de eigenfrequentie van de grond niet raken, waardoor de snelheid van de beweging van de bodem ofwel de PPV-waardes alleen in uitzonderlijke gevallen de gedefinieerde limieten overschrijden en de trilblokken dus ook in de nabijheid van bebouwing kunnen worden ingezet.

Grafiek PVV-waardes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor weg- en waterbouw worden in veel gevallen aanbouwblokken toegepast, waarbij de tendens is om steeds grotere aanbouwblokken te gaan gebruiken. In bijna alle gevallen betreft dit hoogfrequente of resonantievrije aanbouwblokken, waarbij afhankelijk van de voorkeur van de gebruiker gekozen kan worden uit diverse types koppen (hoog, compact of scharnierend). Uiteraard moet de keuze uit de beschikbare modellen aan de van de beschikbare graafmachines en de in te trillen of trekken damwanden (of omgekeerd) gemaakt worden. Hierbij wordt met name naar de beschikbare en vereiste vermogens gekeken en de vereiste amplitude berekend.

Hoewel de meeste trilblokken, klemmen en power packs veel op elkaar lijken, zijn er, als je in de details duikt, toch veel verschillen tussen de diverse merken.

META kent die verschillen en kan u daarom adviseren over welk trilblok het beste bij u past.

HOGE KOSTEN BIJ SCHADE AAN TRILBLOKKEN EN KLEMMEN

omhoog

Ten opzichte van de aanschafkosten zijn de kosten van onderhoud en reparaties aan trilblokken relatief hoog.

Bij ondeskundig gebruik of onderhoud kan een trilblok binnen een aantal minuten totaal verwoest zijn, waardoor het volledige carter met inhoud vervangen moet worden. Denk hierbij aan het vervangen van de lagers en tandwielen, oplassen en bewerken van het carter en soms zelfs vervangen van assen en excenters. Vervang tijdig lagers en de oliepomp.

Het zelfde geldt voor de klemmen. Door de klem niet goed te gebruiken gaat deze snel lekken en breekt mogelijk zelfs.

Het hebben van een goed onderhoudsplan en betrouwbare onderdelenleveringen is daarom van groot belang. META  kan u daarbij helpen.

Periodiek Onderhoudsrapport META

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERDELEN EN SLIJTDELEN

omhoog

Wij hebben van een groot aantal gangbare types trilblokken, geschikt voor bijvoorbeeld de trilblokken van de fabrikaten ICE, PVE, PTC en Müller, de elastomeren en klembekken op voorraad of kunnen deze relatief snel leveren. Waarbij wij de scherpste prijzen hanteren. Uw besparing kan wel oplopen tot 40 procent, terwijl u niet op kwaliteit inlevert.

Eveneens kunnen wij losse complete klemmen leveren.

Als u op voorhand weet dat u uw trilblok veel voor trekwerkzaamheden gaat gebruiken, kunnen wij zelfs elastomeren met een hogere Shore waarde voor u produceren. Hierdoor gaat de levensduur van de elastomeren omhoog, maar worden de trillingen wat minder geabsorbeerd.

Omdat wij overtuigd zijn van de kwaliteit van onze elastomeren, geven wij 1 jaar garantie op het gebruik (vraag naar onze garantie voorwaarden).

Grote (en kleine) elastomeren

 

 

 

 

 

 

 

Goede elastomeren

 PDF download

Wij kunnen zowel vaste als beweegbare klembekken leveren plus van een aantal types klemmen ook de afdichtingen (sealkits). De klembekken zijn gemaakt uit hoogwaardig staal en daarna nog een keer conform onze instructies gehard, waardoor de klembekken een langere levensduur hebben.

kleine vaste klembek, maar ook grote klembekken leveren wij

 

 

 

 

 

 

 

PDF jaws

wij leveren ook buizenklemmen met linealen en damwandklemmen

 

 

 

 

 

 

 

PDF clamps

Naast deze onderdelen kunnen wij ook veel types lagers en bijna alle soorten hydromotoren leveren. En ook afdichtingen (sealkits) voor de hydromotoren. En uiteraard leveren wij ook de oliepompen voor de geforceerde smering en de filterelementen voor de filters die op uw trilblok gemonteerd zijn.

Uiteraard kunnen wij ook onderdelen voor uw power pack leveren. Naast complete pompen betreft dat o.a. de hydrauliek filters en alle filters van uw motor.

Wanneer u specifieke onderdelen van uw motor nodig hebt, kunnen wij die in de meeste gevallen ook snel leveren.

OMBOUWEN VAN POWER PACKS

omhoog

Wanneer u uw power pack voor een andere toepassing wilt gaan inzetten, kunnen wij uw ombouw begeleiden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het geschikt maken van een normaal power pack voor het aandrijven van een resonantievrij trilblok, het ook kunnen werken met een impact hamer of het aandrijven van een pomp.

Het is ook mogelijk om een onderwagen onder een bestaand power pack te plaatsen waardoor het eenvoudig verrijdbaar wordt.

COMPLEET LEVERINGSPROGRAMMA

omhoog

NIEUW: wij kunnen onder eigen label de volgende trilblokken aanbieden:

Hoogfrequente aanbouwblokken van 3kgm tot 18kgm eccentrisch moment en met een slagkracht tot 1000kN.

Hoogfrequente vrijhangende trilblokken van 3kgm tot 18kgm eccentrisch moment en met een slagkracht tot 1000kN.

Normaalfrequente vrijhangende trilblokken van 25kgm en 30kgm. Deze trilblokken zijn ook zeer geschikt om buizen in te trillen of te trekken.

 

EMV955

 

 

 

 

 

 

 

 

 

META vibratory hammer CS1270 en EMV1270

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF META vibratory hammers

Hiernaast leveren wij ook regelmatig nieuwe of gebruikte trilblokken van andere merken.

Met behulp van onze software kunnen wij snel uitrekenen welk trilblok qua amplitude, gewicht en vermogen het meest geschikt voor uw toepassing of project is.

GEBRUIKTE TRILBLOKKEN

omhoog

Momenteel kunnen wij de volgende gebruikte trilblokken aanbieden:

No. 101

Foto volgt

Type: ICE 5RFSH
Year:
Engine: not applicable
Hours: less than 100
Status: almost new

No. 102

ICE 823B

 

 

 

 

 

 

 

Type: ICE 823B
Year: 2007
Engine: not applicable
Hours: less than 500
Status: in very good condition

No.103

 

 

 

 

 

 

Type: Tünckers
Year: unknown
Engine: not applicable
Hours: more than 1,000
Status: in good working condition